EN

Wypowiedź Stefana Kawalca i Ernesta Pytlarczyka w dyskusji na temat przyjęcia przez Polskę euro

W „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł Stefana Kawalca (Prezesa Zarządu Capital Strategy) i Ernesta Pytlarczyka (Głównego Ekonomisty mBank S.A.) pt. „Nie rezygnujmy z własnej waluty”, będący głosem w prowadzonej na łamach dziennika dyskusji na temat wejścia Polski do strefy euro. Nieco szersza wersja tekstu została opublikowana w portalu internetowym „Rzeczpospolitej”.

Stefan Kawalec o przejęciu Pekao przez PZU i PFR

W związku z transakcją zakupu Banku Pekao S.A. przez PZU S.A. i Polski Fundusz Rozwoju S.A., w mediach ukazało się kilka wypowiedzi Prezesa Zarządu Capital Strategy Stefana Kawalca, a w szczególności:
1) W portalu gospodarczym wnp.plwywiad przeprowadzony przez red. Adama Sofuła pt. „Rozproszony akcjonariat lepszy niż renacjonalizacja”, 8 grudnia 2016.
2) W portalu wyborcza.plvideorozmowa przeprowadzona przez red. Romana Imielskiego pt. ,,Polityczna kontrola banków – niejeden kraj się na tym przejechał”, 9 grudnia 2016.

Wypowiedzi Stefana Kawalca są również cytowane w artykułach:
Joanna Solska, „Bank wzięty! Bank Pekao SA wraca do macierzy. Jednak repolonizacja nie musi być wcale dobrą wiadomością”, Polityka, 8 grudnia 2016;
Anna Popiołek „Wielka repolonizacja”, Gazeta Wyborcza, 9 grudnia 2016.

Książka Stefana Kawalca i Ernesta Pytlarczyka o kryzysie strefy euro

Ukazała się książka pt. „Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty”, której współautorem jest Prezes Zarządu Capital Strategy Stefan Kawalec.

Ceny gruntów a zamożność regionu – raport Capital Strategy, Emmerson Evaluation i IPTI

Wspólny raport Capital Strategy, Emmerson Evaluation oraz Międzynarodowego Instytutu Podatków od Nieruchomości (IPTI), oparty o analizę blisko 13 tysięcy transakcji sprzedaży/zakupu gruntów, potwierdza istnienie istotnej pozytywnej zależności między cenami transakcyjnymi gruntów a lokalnym poziomem zamożności, co jest zgodne z prawidłowością dojrzałej gospodarki rynkowej.

Stefan Kawalec na temat porozumienia z Grecją i przyszłości strefy euro

W związku z negocjacjami przywódców strefy euro i Grecji, w mediach ukazało się kilka wypowiedzi Prezesa Zarządu Capital Strategy Stefana Kawalca, a w szczególności:

1) W „Gazecie Wyborczej” – wywiad pt. „Euro może rozsadzić Europę” (tytuł z wydania papierowego), 14 lipca 2015 r.
2) W portalu ,,Gazety Wyborczej” – komentarz dotyczący możliwości wyjścia Grecji ze strefy euro, 12 lipca 2015 r.
3) W „Rzeczpospolitej” – wywiad pt. „Euroland do rozwiązania”, w dniu 24 lipca 2015 r.
4) W „Forbes” – felieton pt. ,,Prawdziwym problemem nie jest Grecja, lecz euro”, w numerze 8/2015.
5) W radiu TOK FM – rozmowa z red. Jackiem Żakowskim w dniu 16 lipca 2015 r.
6) W TVN24 – Gość programu red. Grzegorza Miecugowa pt. ,,Inny punkt widzenia” w dniu 10 sierpnia 2015 r.

Unia bankowa – komentarz Stefana Kawalca

Najnowszy Zeszyt mBank-CASE: Unia Bankowa zawiera m.in. komentarz Stefana Kawalca, Prezesa Capital Strategy dotyczący Unii Bankowej.

Stefan Kawalec o udomowieniu banków

Podczas Forum Strategii Bankowych w Warszawie Prezes Zarządu Capital Strategy Stefan Kawalec przedstawił prezentację pt. „Pożądana struktura polskiego sektora bankowego. O konsolidacji i udomowieniu banków”.

Europejska manipulacja walutowa – artykuł Stefana Kawalca

W Project Syndicate Polska ukazał się artykuł Prezesa Zarządu Capital Strategy Stefana Kawalca pt. „Europejska manipulacja walutowa”.
Tekst stanowi tłumaczenie komentarza “Europe’s Currency Manipulation” ogłoszonego w Project Syndicate.

Jak mobilizować dodatkowe oszczędności emerytalne? – Raport Capital Strategy

Raport powstał jako propozycja rozwinięcia i uszczegółowienia rekomendacji IV Europejskiego Kongresu Finansowego, który odbył się w Sopocie, w czerwcu 2014 r. Ma służyć dyskusji na temat kształtu systemu emerytalnego w Polsce, co w poprzedzającym opracowanie liście podkreślają Leszek Pawłowicz (inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Finansowego, Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej), Małgorzata Rusewicz (Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych) i Stefan Kawalec (Prezes Capital Strategy).

Gaz łupkowy, euro i choroba holenderska – tekst Stefan Kawalca

W portalu Project Syndicate Polska ukazał się tekst Prezesa Zarządu Capital Strategy Stefana Kawalca pt. ”Gaz łupkowy, euro i choroba holenderska”. Autor uzasadnia tam pogląd, że jeśli Polska zamierza doprowadzić do eksploatacji gazu łupkowego na dużą skalę, to powinna zrewidować politykę dotyczącą wprowadzenia euro, gdyż obie te strategie mogą być ze sobą sprzeczne.