EN

Ukraińskie scenariusze gospodarcze – raport Stefana Kawalca

Fundacja im. Abrahama Sterna udostępniła raport „Ukraińskie scenariusze gospodarcze i ich konsekwencje dla Polski” opracowany przez Prezesa Capital Strategy Stefana Kawalca.

 

Dylematy struktury własnościowej sektora bankowego – komentarz Stefana Kawalca

Dziennik Gazeta Prawna, w specjalnych wydaniu z okazji konferencji w Davos, publikuje opinię Stefana Kawalca pt. „Banki: dylematy struktury własnościowej”. Autor twierdzi, że ani dominacja banków zagranicznych, ani dominacja banków kontrolowanych przez państwo nie jest dobra dla gospodarki.

 

Polska jako państwo przyfrontowe

Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Prezesa Capital Strategy Stefana Kawalca pt. „Przyszłość Polski jako państwa przyfrontowego”.

Tekst artykułu jest dostępny w załączniku, a poniżej podajemy link do nieco szerszej wersji tekstu, która ukazała się w Internecie:

https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art36071731-stefan-kawalec-przyszlosc-polski-jako-panstwa-przyfrontowego

 

Czy można ulżyć kredytobiorcom i ułatwić zadanie RPP – artykuł Stefana Kawalca w Rzeczpospolitej

W Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Prezesa Capital Strategy Stefana Kawalca pt. „Czy można ulżyć kredytobiorcom i ułatwić zadanie RPP”.

Przyjęcie euro w Polsce stworzy więcej problemów niż rozwiąże – podcast Stefana Kawalca zrealizowany przez Euroactive.pl

Euroactiv.pl opublikował podcast Prezesa Capital Strategy Stefana Kawalca pt. „Przyjęcie euro w Polsce stworzy więcej problemów niż rozwiąże”.

Skąd się wezmą przyszli czempioni polskiej gospodarki? — raport Capital Strategy i Klubu Jagiellońskiego

Ukazał się raport Capital Strategy i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego pt. „Skąd się wezmą przyszli czempioni polskiej gospodarki? Znaczenie rynku kapitału właścicielskiego dla rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Polski”. Autorami raportu są: Stefan Kawalec, Roman Gurbiel i Maciej Kurek.

Raport powstał przy wsparciu finansowym partnerów, którymi są (w kolejności alfabetycznej): Izba Domów Maklerskich, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i PFR Ventures Sp. z o.o. Umowy z Partnerami gwarantują wykonawcom raportu pełną swobodę w pracach merytorycznych i w formułowaniu przedstawionych wniosków, a w szczególności stwierdzają, że wykonanie tych umów nie może prowadzić do naruszenia „5 zasad niezależności eksperckiej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego”.

Jako wprowadzenie do raportu, portal Klubu Jagiellońskiego zamieścił tekst Stefana Kawalca pt. “Odejście od peryferyjnego modelu gospodarki to wyzwanie cywilizacyjne dla Polski”.

W związku z publikacją raportu, portal 300gospodarka.pl zamieścił  wywiad ze Stefanem Kawalcem.

Wypowiedzi Stefana Kawalca dla “Rzeczpospolitej” nt. euro

Wydanie Rzeczpospolitej z 3 stycznia 2022 r. zawiera wypowiedzi Prezesa Capital Strategy Stefana Kawalca dotyczące ekonomicznych skutków ewentualnego wprowadzenia euro w Polsce:

1)        Wywiad red. Dawida Piotrowskiego ze Stefanem Kawalcem pt. „Własna waluta pełni rolę amortyzatora”.

2)       Wypowiedź Stefana Kawalca cytowana w artykule red. Anny Cieślak Wróblewskiej, „Własna waluta nie chroni przed błędami w polityce”.

 

Wywiad ze Stefanem Kawalcem w portalu 300gospodarka.pl

W portalu 300gospodarka.pl ukazał się wywiad red. Katarzyny Mokrzyckiej z Prezesem Capital Strategy Stefanem Kawalcem pt. „Polska zmierza w stronę modelu gospodarek trzeciego świata. Zbyt słabe są firmy prywatne”.

Wywiad został również opublikowany w książce: Katarzyna Mokrzycka, „Rozmowy w pandemii. Od wielkiej smuty do Polskiego Ładu”, 300Gospodarka, Warszawa 2021.

Raport o zagrożeniach w sektorze bankowym i w obszarze inwestycji

Ukazał się raport pt. „Banki i inwestycje – zagrożenia dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki” przygotowany przez Capital Strategy na zlecenie Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR. Autorami raportu są: Stefan Kawalec i Katarzyna Błażuk.

Wypowiedzi Stefana Kawalca w debacie DGP

Dziennik Gazeta Prawna opublikował zapis debaty poświęconej roli banków i państwa we wspieraniu inwestycji przedsiębiorstw, która odbyła się 30 września 2020 r.

W debacie, którą moderował dziennikarz DGP Łukasz Wilkowicz, uczestniczyli:
• Jan Domanik, dyrektor w dziale usług dla sektora finansowego, PwC
• Paweł Dobrowolski, główny ekonomista, Polski Fundusz Rozwoju S.A.
• Stefan Kawalec, prezes zarządu, Capital Strategy
• Tomasz Mironczuk, prezes zarządu, Instytut Rynku Finansowego

Załączamy fragmenty debaty z wypowiedziami Stefana Kawalca.