EN

Skąd się wezmą przyszli czempioni polskiej gospodarki? — raport Capital Strategy i Klubu Jagiellońskiego

Ukazał się raport Capital Strategy i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego pt. „Skąd się wezmą przyszli czempioni polskiej gospodarki? Znaczenie rynku kapitału właścicielskiego dla rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Polski”. Autorami raportu są: Stefan Kawalec, Roman Gurbiel i Maciej Kurek.

Raport powstał przy wsparciu finansowym partnerów, którymi są (w kolejności alfabetycznej): Izba Domów Maklerskich, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i PFR Ventures Sp. z o.o. Umowy z Partnerami gwarantują wykonawcom raportu pełną swobodę w pracach merytorycznych i w formułowaniu przedstawionych wniosków, a w szczególności stwierdzają, że wykonanie tych umów nie może prowadzić do naruszenia „5 zasad niezależności eksperckiej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego”.

Jako wprowadzenie do raportu, portal Klubu Jagiellońskiego zamieścił tekst Stefana Kawalca pt. “Odejście od peryferyjnego modelu gospodarki to wyzwanie cywilizacyjne dla Polski”.

W związku z publikacją raportu, portal 300gospodarka.pl zamieścił  wywiad ze Stefanem Kawalcem.

Wypowiedzi Stefana Kawalca dla “Rzeczpospolitej” nt. euro

Wydanie Rzeczpospolitej z 3 stycznia 2022 r. zawiera wypowiedzi Prezesa Capital Strategy Stefana Kawalca dotyczące ekonomicznych skutków ewentualnego wprowadzenia euro w Polsce:

1)        Wywiad red. Dawida Piotrowskiego ze Stefanem Kawalcem pt. „Własna waluta pełni rolę amortyzatora”.

2)       Wypowiedź Stefana Kawalca cytowana w artykule red. Anny Cieślak Wróblewskiej, „Własna waluta nie chroni przed błędami w polityce”.

 

Wywiad ze Stefanem Kawalcem w portalu 300gospodarka.pl

W portalu 300gospodarka.pl ukazał się wywiad red. Katarzyny Mokrzyckiej z Prezesem Capital Strategy Stefanem Kawalcem pt. „Polska zmierza w stronę modelu gospodarek trzeciego świata. Zbyt słabe są firmy prywatne”.

Wywiad został również opublikowany w książce: Katarzyna Mokrzycka, „Rozmowy w pandemii. Od wielkiej smuty do Polskiego Ładu”, 300Gospodarka, Warszawa 2021.

Raport o zagrożeniach w sektorze bankowym i w obszarze inwestycji

Ukazał się raport pt. „Banki i inwestycje – zagrożenia dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki” przygotowany przez Capital Strategy na zlecenie Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR. Autorami raportu są: Stefan Kawalec i Katarzyna Błażuk.

Wypowiedzi Stefana Kawalca w debacie DGP

Dziennik Gazeta Prawna opublikował zapis debaty poświęconej roli banków i państwa we wspieraniu inwestycji przedsiębiorstw, która odbyła się 30 września 2020 r.

W debacie, którą moderował dziennikarz DGP Łukasz Wilkowicz, uczestniczyli:
• Jan Domanik, dyrektor w dziale usług dla sektora finansowego, PwC
• Paweł Dobrowolski, główny ekonomista, Polski Fundusz Rozwoju S.A.
• Stefan Kawalec, prezes zarządu, Capital Strategy
• Tomasz Mironczuk, prezes zarządu, Instytut Rynku Finansowego

Załączamy fragmenty debaty z wypowiedziami Stefana Kawalca.

Rekomendacja Rady Przedsiębiorczości dla propozycji specjalnego pozasądowego postępowania restrukturyzacyjnego

Rada Przedsiębiorczości, skupiająca organizacje pracodawców*, uznała potrzebę przygotowania specjalnego pozasądowego postępowania restrukturyzacyjnego, zgodnie z propozycją zawartą w raporcie Capital Strategy, „Restrukturyzacja finansowa po epidemii Covid-19. Propozycja specjalnego pozasądowego postępowania restrukturyzacyjnego” (por. załącznik).

Stanowisko Rady przekazał na ręce Wicepremier Jadwigi Emilewicz rotacyjny Przewodniczący Rady Przedsiębiorczości, Prezydent Konfederacji Lewiatan, Maciej Witucki. W swojej korespondencji Pan Maciej Witucki zaznaczył, że zawarta w tzw. Tarczy 4.0. propozycja „przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego” nie usuwa potrzeby wprowadzenia postępowania proponowanego w raporcie Capital Strategy, a oba te postępowania można traktować jako komplementarne (co uzasadnia załączony komentarz).

*Radę tworzą: Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Restrukturyzacja finansowa po epidemii Covid-19. Raport Capital Strategy

Raport Capital Strategy przedstawia projekt specjalnej, przyspieszonej ścieżki restrukturyzacji, która zostałaby wprowadzona do systemu prawnego z chwilą zakończenia epidemii Covid-19, na określony czas, po to aby umożliwić uratowanie i szybkie postawienie na nogi nadmiernie zadłużonych firm, mających perspektywy rentownej działalności i rozwoju. Załączamy krótkie streszczenie raportu.

Epidemia koronawirusa i gospodarka – analiza Stefana Kawalca

W portalu 300gospodarka.pl ukazała się analiza pt. „Jak przejść przez epidemię i przygotować gospodarkę do odbudowy” przygotowana przez Stefana Kawalca, Prezesa Capital Strategy.

Oprócz linku do portalu 300gospodarka.pl, załączamy poniżej tekst w formacie PDF z pełną listą przypisów.

Ryzyko bańki cenowej na rynku mieszkaniowym – komentarz Stefana Kawalca

Najnowszy Zeszyt mBank-CASE Czy na polskim rynku mieszkaniowym narasta bańka cenowa? zawiera m.in. komentarz Stefana Kawalca, Prezesa Capital Strategy pt. Czas na wyprzedzające działanie.

The Economic Consequences of the Euro – książka Stefana Kawalca, Ernesta Pytlarczyka i Kamila Kamińskiego

W brytyjskim wydawnictwie Routledge ukazała się książka The Economic Consequences of the Euro: The Safest Escape Plan (Ekonomiczne konsekwencje euro. Najbezpieczniejszy plan ratunkowy), której autorami są: Stefan Kawalec (Prezes Zarządu Capital Strategy), Ernest Pytlarczyk i Kamil Kamiński.