EN

Rekomendacja Rady Przedsiębiorczości dla propozycji specjalnego pozasądowego postępowania restrukturyzacyjnego

Rada Przedsiębiorczości, skupiająca organizacje pracodawców*, uznała potrzebę przygotowania specjalnego pozasądowego postępowania restrukturyzacyjnego, zgodnie z propozycją zawartą w raporcie Capital Strategy, „Restrukturyzacja finansowa po epidemii Covid-19. Propozycja specjalnego pozasądowego postępowania restrukturyzacyjnego” (por. załącznik).

Stanowisko Rady przekazał na ręce Wicepremier Jadwigi Emilewicz rotacyjny Przewodniczący Rady Przedsiębiorczości, Prezydent Konfederacji Lewiatan, Maciej Witucki. W swojej korespondencji Pan Maciej Witucki zaznaczył, że zawarta w tzw. Tarczy 4.0. propozycja „przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego” nie usuwa potrzeby wprowadzenia postępowania proponowanego w raporcie Capital Strategy, a oba te postępowania można traktować jako komplementarne (co uzasadnia załączony komentarz).

*Radę tworzą: Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Restrukturyzacja finansowa po epidemii Covid-19. Raport Capital Strategy

Raport Capital Strategy przedstawia projekt specjalnej, przyspieszonej ścieżki restrukturyzacji, która zostałaby wprowadzona do systemu prawnego z chwilą zakończenia epidemii Covid-19, na określony czas, po to aby umożliwić uratowanie i szybkie postawienie na nogi nadmiernie zadłużonych firm, mających perspektywy rentownej działalności i rozwoju. Załączamy krótkie streszczenie raportu.

Epidemia koronawirusa i gospodarka – analiza Stefana Kawalca

W portalu 300gospodarka.pl ukazała się analiza pt. „Jak przejść przez epidemię i przygotować gospodarkę do odbudowy” przygotowana przez Stefana Kawalca, Prezesa Capital Strategy.

Oprócz linku do portalu 300gospodarka.pl, załączamy poniżej tekst w formacie PDF z pełną listą przypisów.

Ryzyko bańki cenowej na rynku mieszkaniowym – komentarz Stefana Kawalca

Najnowszy Zeszyt mBank-CASE Czy na polskim rynku mieszkaniowym narasta bańka cenowa? zawiera m.in. komentarz Stefana Kawalca, Prezesa Capital Strategy pt. Czas na wyprzedzające działanie.

The Economic Consequences of the Euro – książka Stefana Kawalca, Ernesta Pytlarczyka i Kamila Kamińskiego

W brytyjskim wydawnictwie Routledge ukazała się książka The Economic Consequences of the Euro: The Safest Escape Plan (Ekonomiczne konsekwencje euro. Najbezpieczniejszy plan ratunkowy), której autorami są: Stefan Kawalec (Prezes Zarządu Capital Strategy), Ernest Pytlarczyk i Kamil Kamiński.

Udomowienie – tak! Upaństwowienie – nie! Artykuł Stefana Kawalca

W Rzeczpospolitej z 27 listopada 2019 r. ukazał się artykuł Prezesa Zarządu Capital Strategy Stefana Kawalca dotyczący zmian własnościowych w sektorze bankowym pt. „Udomowienie – tak! Upaństwowienie – nie!”. Załączamy rozszerzoną wersję tekstu dostępną w Internecie.

Macron potrzebuje odwagi de Gaulle’s – artykuł Stefana Kawalca

W numerze 15 miesięcznika opinii “Wszystko Co Najważniejsze” [lipiec 2019] ukazał się artykuł Prezesa Zarządu Capital Strategy Stefana Kawalca dotyczący Francji i euro.

O zależności między sektorem finansowym a wzrostem gospodarki i o „udomawianiu” banków – komentarz Stefan Kawalca

Najnowszy Zeszyt mBank-CASE „Finansowanie polskiej gospodarki: perspektywy i zagrożenia” zawiera m.in. komentarz Stefana Kawalca, Prezesa Capital Strategy, pt. O zależności między rozmiarem sektora finansowego a wzrostem gospodarczym i o tym, czym nie powinno być „udomawianie” banków w Polsce.

Zmiana adresu firmy

Od dnia 1 maja 2019 zmienia się adres firmy.

Nowy adres:

ul. Madalińskiego 50/52 lok. 18
02-581 Warszawa

Przedstawiciele Capital Strategy o opodatkowaniu działalności cyfrowej

Podczas warsztatów naukowych „Struktura i efektywność polskiego systemu podatkowego” (zorganizowanych w Warszawie przez Fundację Naukową CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych we współpracy z Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Uczelnią Łazarskiego oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce) przedstawiciele Capital Strategy, Katarzyna Błażuk i Stefan Kawalec przedstawili referat pt. „Opodatkowanie działalności opartej o platformy cyfrowe. Aby zaprzestać dyskryminacji tradycyjnych form działalności gospodarczej i zapobiec przyszłej zapaści finansów publicznych”.