EN

Stefan Kawalec na temat porozumienia z Grecją i przyszłości strefy euro

W związku z negocjacjami przywódców strefy euro i Grecji, w mediach ukazało się kilka wypowiedzi Prezesa Zarządu Capital Strategy Stefana Kawalca, a w szczególności:

1) W „Gazecie Wyborczej” – wywiad pt. „Euro może rozsadzić Europę” (tytuł z wydania papierowego), 14 lipca 2015 r.
2) W portalu ,,Gazety Wyborczej” – komentarz dotyczący możliwości wyjścia Grecji ze strefy euro, 12 lipca 2015 r.
3) W „Rzeczpospolitej” – wywiad pt. „Euroland do rozwiązania”, w dniu 24 lipca 2015 r.
4) W „Forbes” – felieton pt. ,,Prawdziwym problemem nie jest Grecja, lecz euro”, w numerze 8/2015.
5) W radiu TOK FM – rozmowa z red. Jackiem Żakowskim w dniu 16 lipca 2015 r.
6) W TVN24 – Gość programu red. Grzegorza Miecugowa pt. ,,Inny punkt widzenia” w dniu 10 sierpnia 2015 r.

Unia bankowa – komentarz Stefana Kawalca

Najnowszy Zeszyt mBank-CASE: Unia Bankowa zawiera m.in. komentarz Stefana Kawalca, Prezesa Capital Strategy dotyczący Unii Bankowej.

Stefan Kawalec o udomowieniu banków

Podczas Forum Strategii Bankowych w Warszawie Prezes Zarządu Capital Strategy Stefan Kawalec przedstawił prezentację pt. „Pożądana struktura polskiego sektora bankowego. O konsolidacji i udomowieniu banków”.

Europejska manipulacja walutowa – artykuł Stefana Kawalca

W Project Syndicate Polska ukazał się artykuł Prezesa Zarządu Capital Strategy Stefana Kawalca pt. „Europejska manipulacja walutowa”.
Tekst stanowi tłumaczenie komentarza “Europe’s Currency Manipulation” ogłoszonego w Project Syndicate.

Jak mobilizować dodatkowe oszczędności emerytalne? – Raport Capital Strategy

Raport powstał jako propozycja rozwinięcia i uszczegółowienia rekomendacji IV Europejskiego Kongresu Finansowego, który odbył się w Sopocie, w czerwcu 2014 r. Ma służyć dyskusji na temat kształtu systemu emerytalnego w Polsce, co w poprzedzającym opracowanie liście podkreślają Leszek Pawłowicz (inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Finansowego, Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej), Małgorzata Rusewicz (Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych) i Stefan Kawalec (Prezes Capital Strategy).

Gaz łupkowy, euro i choroba holenderska – tekst Stefan Kawalca

W portalu Project Syndicate Polska ukazał się tekst Prezesa Zarządu Capital Strategy Stefana Kawalca pt. ”Gaz łupkowy, euro i choroba holenderska”. Autor uzasadnia tam pogląd, że jeśli Polska zamierza doprowadzić do eksploatacji gazu łupkowego na dużą skalę, to powinna zrewidować politykę dotyczącą wprowadzenia euro, gdyż obie te strategie mogą być ze sobą sprzeczne.

Zmiany w OFE to większe ryzyko dla finansów państwa – tekst Stefana Kawalca

Wyrażany jest czasami pogląd, że choć zmiany w OFE są niepożądane, to są dziś konieczne dla zapewnienia stabilności finansowej państwa. Analiza kluczowego wskaźnika stabilności zewnętrznej jakim jest międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto prowadzi jednak do całkiem odmiennego wniosku; wskazuje, że zmiany w OFE stwarzają poważne zagrożenie dla stabilności finansowej Polski również w krótkiej i średniej perspektywie. Pisz o tym Prezes Zarządu Capital Strategy Stefan Kawalec w tekście opublikowanym w portalu NBP Obserwatorfinansowy.pl.

Rekomendacje Komisji Europejskiej powinny skłonić do ponownego przemyślenia planowanych zmian OFE – tekst Stefana Kawalca

Wysocy przedstawiciele Państwa Polskiego wyrażali ostatnio pogląd, że proponowane przez rząd zmiany w OFE są konieczne, gdyż w innym przypadku musiałoby nastąpić poważne zacieśnienie fiskalne, grożące recesją i wzrostem bezrobocia. Ogłoszone niedawno rekomendacje Komisji Europejskiej, wskazują jednak, że statystyczne korzyści z planowanych zmian emerytalnych będą znacznie mniejsze niż wydawali się oczekiwać ich autorzy, a także bardzo niewielkie w porównaniu z dostosowaniem fiskalnym jakiego Polska zdaniem KE musi dokonać do roku 2015, niezależnie od zmian w OFE. Powinno to skłonić Rząd, Parlament i Prezydenta do ponownego przemyślenia proponowanych zmian. Cel jakim jest uniknięcie konieczności podjęcia w krótkim terminie, w sytuacji spowolnienia gospodarczego, kroków mających silne skutki recesyjne, można osiągnąć za pomocą zmian, które ograniczą nieco skalę filaru kapitałowego, lecz nie spowodują jego dewastacji i będzie je można uznać za zgodne z zasadą proporcjonalności. Pisze o tym Prezes Zarządu Capital Strategy Stefan Kawalec w tekście opublikowanym w portalu NBP Obserwatorfinansowy.pl.

Suplement do raportu Capital Strategy na temat OFE

Przedstawiamy suplement do raportu Capital Strategy na temat OFE. Suplement zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące możliwego traktowania planowanych zmian w OFE w statystykach UE.

Raport Capital Strategy na temat OFE

Przedstawiamy raport Capital Strategy pt. “Wpływ rozwiązań dotyczących OFE na rynek kapitałowy i wzrost gospodarki”. Raport stanowi kontynuację opracowań prezentowanych przez Capital Strategy na spotkaniach w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego w czerwcu i lipcu 2013.