EN

Syndrom długotrwałej utraty konkurencyjności – artykuł Jana Gąski i Stefana Kawalca

W Zeszytach Naukowych Uczelni Vistula, nr 5/2018 ukazał się artykuł Jana Gąski i Stefana Kawalca pt. ,,Syndrom długotrwałej utraty konkurencyjności. Ryzyko, które powinno powstrzymać Polskę przed przyjęciem euro”.

Czego nas uczą gospodarcze klęski II RP? – artykuł Stefana Kawalca

W Dzienniku Gazecie Prawnej, w magazynie weekendowym 2-4 listopada 2018, ukazał się artykuł Prezesa Zarządu Capital Strategy Stefana Kawalca nt. wniosków z niepowodzeń gospodarczych II Rzeczypospolitej.

„Euro to wygoda, złoty to bezpieczeństwo” – wywiad Stefana Kawalca

W Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się wywiad przeprowadzony przez red. Konrada Sadurskiego z Prezesem Zarządu Capital Strategy Stefanem Kawalcem pt. ,,Euro to wygoda, złoty to bezpieczeństwo”.

Euro a sprawa polska – komentarz Stefana Kawalca

W portalu wiadomości.onet.pl. we współpracy z portalem Politico ukazał się komentarz Prezesa Zarządu Capital Strategy Stefana Kawalca pt. Euro a sprawa polska.

Co znaczy euro dla Europy, Francji, Niemiec i Polski …. – wypowiedzi Stefana Kawalca

W związku z wyborami we Francji, postulatami zacieśniania współpracy w ramach strefy euro oraz ożywieniem dyskusji na temat przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty, w mediach ukazało się kilka wypowiedzi Prezesa Zarządu Capital Strategy – Stefana Kawalca m.in.:
• Wywiad dla PAP przeprowadzony przez red. Sonię Sobczyk – opublikowany 22 maja 2017;
• Rozmowa w portalu Klubu Jagiellońskiego www.jagiellonski24.pl przeprowadzona przez red. Piotra Trudnowskiego: Część 1 opublikowana 22 maja 2017 i Część 2 opublikowana 23 maja 2017.

Nagroda ECONOMICUS dla książki Stefana Kawalca i Ernesta Pytlarczyka

19 maja 2017, podczas Warszawskich Targów Książki, ogłoszono wyniki konkursu dla najlepszych książek ekonomiczno-biznesowych na polskim rynku wydawniczym ECONOMICUS 2017, organizowanego przez „Dziennik Gazetę Prawną”. I nagrodę w kategorii „Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną” zdobyła książka „Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty?”, której autorami są Stefan Kawalec (Prezes Capital Strategy) i Ernest Pytlarczyk (Główny Ekonomista mBank S.A.).

Wypowiedź Stefana Kawalca i Ernesta Pytlarczyka w dyskusji na temat przyjęcia przez Polskę euro

W „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł Stefana Kawalca (Prezesa Zarządu Capital Strategy) i Ernesta Pytlarczyka (Głównego Ekonomisty mBank S.A.) pt. „Nie rezygnujmy z własnej waluty”, będący głosem w prowadzonej na łamach dziennika dyskusji na temat wejścia Polski do strefy euro. Nieco szersza wersja tekstu została opublikowana w portalu internetowym „Rzeczpospolitej”.

Stefan Kawalec o przejęciu Pekao przez PZU i PFR

W związku z transakcją zakupu Banku Pekao S.A. przez PZU S.A. i Polski Fundusz Rozwoju S.A., w mediach ukazało się kilka wypowiedzi Prezesa Zarządu Capital Strategy Stefana Kawalca, a w szczególności:
1) W portalu gospodarczym wnp.plwywiad przeprowadzony przez red. Adama Sofuła pt. „Rozproszony akcjonariat lepszy niż renacjonalizacja”, 8 grudnia 2016.
2) W portalu wyborcza.plvideorozmowa przeprowadzona przez red. Romana Imielskiego pt. ,,Polityczna kontrola banków – niejeden kraj się na tym przejechał”, 9 grudnia 2016.

Wypowiedzi Stefana Kawalca są również cytowane w artykułach:
Joanna Solska, „Bank wzięty! Bank Pekao SA wraca do macierzy. Jednak repolonizacja nie musi być wcale dobrą wiadomością”, Polityka, 8 grudnia 2016;
Anna Popiołek „Wielka repolonizacja”, Gazeta Wyborcza, 9 grudnia 2016.

Książka Stefana Kawalca i Ernesta Pytlarczyka o kryzysie strefy euro

Ukazała się książka pt. „Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty”, której współautorem jest Prezes Zarządu Capital Strategy Stefan Kawalec.

Ceny gruntów a zamożność regionu – raport Capital Strategy, Emmerson Evaluation i IPTI

Wspólny raport Capital Strategy, Emmerson Evaluation oraz Międzynarodowego Instytutu Podatków od Nieruchomości (IPTI), oparty o analizę blisko 13 tysięcy transakcji sprzedaży/zakupu gruntów, potwierdza istnienie istotnej pozytywnej zależności między cenami transakcyjnymi gruntów a lokalnym poziomem zamożności, co jest zgodne z prawidłowością dojrzałej gospodarki rynkowej.