EN

Prezentacja Raportu Capital Strategy na otwartym seminarium w NBP – 10 grudnia 2012

„Raport dotyczący optymalnej struktury polskiego systemu bankowego w średnim okresie” opracowany przez Capital Strategy był przedmiotem dyskusji na otwartym seminarium Instytutu Ekonomicznego NBP w dniu 10 grudnia 2012 r. o godz. 10:00.

Akcjonariat rozproszony w bankach – głos ekspertów Capital Strategy

W „Rzeczpospolitej” w dniu 16 stycznia 2012, w artykule „Alternatywa zagranicznej kontroli nad bankami”, eksperci Capital Strategy Marcin Gozdek i Stefan Kawalec przedstawiają odpowiedź na pytanie: czy prywatny rozproszony akcjonariat może być alternatywą dla zagranicznej kontroli nad bankami? Zamieszczamy w całości tekst, którego skrócona wersja została opublikowana w „Rzeczpospolitej’.

„Udomowić banki” – tekst Stefana Kawalca

W dniu 7 listopada 2011 w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł Prezesa Zarządu Capital Strategy Sp. z o.o. Stefana Kawalca pt. „Udomowić banki”, zawierający postulaty pod adresem polityki regulacyjnej i nadzorczej w Polsce wobec perturbacji, jakie przechodzą obecnie międzynarodowe grupy bankowe kontrolujące ponad 2/3 aktywów polskiego sektora bankowego. Zamieszczamy szerszą wersję tekstu opublikowaną w dniu 2 listopada 2011 roku w portalu NBP „Obserwator Finansowy” pt. „Banki w Polsce powinny być pod krajową kontrolą”.

Capital Strategy partnerem merytorycznym warsztatów nt. międzynarodowych regulacji bankowych

Capital Strategy było partnerem merytorycznym warsztatów pt. „Praktyczne zastosowanie postanowień i rekomendacji Bazylei II i III” które odbyły się w dniach 23-24 września 2010 r. w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie. Prezes Capital Strategy Stefan Kawalec przedstawił wykład wprowadzający pt. „Od Basel I do Basel III: Przyczyny wprowadzenia regulacji bazylejskich i ich kolejnych modyfikacji. Ocena dotychczasowych efektów implementacji oraz dylematy związane z propozycjami nowych regulacji”. Załączamy program warsztatów.

Stefan Kawalec i Andrzej Sławiński o ryzyku kredytów walutowych

Prezes Zarządu Capital Strategy Sp. z o.o. Stefan Kawalec zabrał głos w dyskusji na temat ryzyka kredytów walutowych w gospodarce w związku z ogłoszeniem przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego projektu „Rekomendacji S”. Załączamy tekst Stefana Kawalca i Andrzeja Sławińskiego, który ukazał się w Gazecie Wyborczej w dniu 5 sierpnia 2010r. pod tytułem „Walutowe ryzyko”.

BZWBK i PKO BP – wypowiedź Stefana Kawalca dla „Obserwatora Finansowego”

W dniu 16 lipca 2010r. w portalu NBP www.obserwatorfinasowy.pl została opublikowana wypowiedź Prezesa Zarządu Capital Strategy Sp. z o.o. Stefana Kawalca dotycząca planów przejęcia przez PKO Bank Polski S.A. banku BZ WBK.