EN

Stefan Kawalec o wprowadzeniu euro w Polsce – Money.pl

W portalu money.pl ukazał się artykuł Prezesa Capital Strategy Stefana Kawalca pt. „Korzyści z euro są łatwo widoczne, ryzyka głębiej ukryte”.

Przyjęcie euro w Polsce stworzy więcej problemów niż rozwiąże – podcast Stefana Kawalca zrealizowany przez Euroactive.pl

Euroactiv.pl opublikował podcast Prezesa Capital Strategy Stefana Kawalca pt. „Przyjęcie euro w Polsce stworzy więcej problemów niż rozwiąże”.

Wypowiedzi Stefana Kawalca dla “Rzeczpospolitej” nt. euro

Wydanie Rzeczpospolitej z 3 stycznia 2022 r. zawiera wypowiedzi Prezesa Capital Strategy Stefana Kawalca dotyczące ekonomicznych skutków ewentualnego wprowadzenia euro w Polsce:

1)        Wywiad red. Dawida Piotrowskiego ze Stefanem Kawalcem pt. „Własna waluta pełni rolę amortyzatora”.

2)       Wypowiedź Stefana Kawalca cytowana w artykule red. Anny Cieślak Wróblewskiej, „Własna waluta nie chroni przed błędami w polityce”.

 

The Economic Consequences of the Euro – książka Stefana Kawalca, Ernesta Pytlarczyka i Kamila Kamińskiego

W brytyjskim wydawnictwie Routledge ukazała się książka The Economic Consequences of the Euro: The Safest Escape Plan (Ekonomiczne konsekwencje euro. Najbezpieczniejszy plan ratunkowy), której autorami są: Stefan Kawalec (Prezes Zarządu Capital Strategy), Ernest Pytlarczyk i Kamil Kamiński.

Macron potrzebuje odwagi de Gaulle’s – artykuł Stefana Kawalca

W numerze 15 miesięcznika opinii “Wszystko Co Najważniejsze” [lipiec 2019] ukazał się artykuł Prezesa Zarządu Capital Strategy Stefana Kawalca dotyczący Francji i euro.

Syndrom długotrwałej utraty konkurencyjności – artykuł Jana Gąski i Stefana Kawalca

W Zeszytach Naukowych Uczelni Vistula, nr 5/2018 ukazał się artykuł Jana Gąski i Stefana Kawalca pt. ,,Syndrom długotrwałej utraty konkurencyjności. Ryzyko, które powinno powstrzymać Polskę przed przyjęciem euro”.

Czego nas uczą gospodarcze klęski II RP? – artykuł Stefana Kawalca

W Dzienniku Gazecie Prawnej, w magazynie weekendowym 2-4 listopada 2018, ukazał się artykuł Prezesa Zarządu Capital Strategy Stefana Kawalca nt. wniosków z niepowodzeń gospodarczych II Rzeczypospolitej.

„Euro to wygoda, złoty to bezpieczeństwo” – wywiad Stefana Kawalca

W Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się wywiad przeprowadzony przez red. Konrada Sadurskiego z Prezesem Zarządu Capital Strategy Stefanem Kawalcem pt. ,,Euro to wygoda, złoty to bezpieczeństwo”.

Euro a sprawa polska – komentarz Stefana Kawalca

W portalu wiadomości.onet.pl. we współpracy z portalem Politico ukazał się komentarz Prezesa Zarządu Capital Strategy Stefana Kawalca pt. Euro a sprawa polska.

Co znaczy euro dla Europy, Francji, Niemiec i Polski …. – wypowiedzi Stefana Kawalca

W związku z wyborami we Francji, postulatami zacieśniania współpracy w ramach strefy euro oraz ożywieniem dyskusji na temat przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty, w mediach ukazało się kilka wypowiedzi Prezesa Zarządu Capital Strategy – Stefana Kawalca m.in.:
• Wywiad dla PAP przeprowadzony przez red. Sonię Sobczyk – opublikowany 22 maja 2017;
• Rozmowa w portalu Klubu Jagiellońskiego www.jagiellonski24.pl przeprowadzona przez red. Piotra Trudnowskiego: Część 1 opublikowana 22 maja 2017 i Część 2 opublikowana 23 maja 2017.