EN

Epidemia koronawirusa i gospodarka – analiza Stefana Kawalca

W portalu 300gospodarka.pl ukazała się analiza pt. „Jak przejść przez epidemię i przygotować gospodarkę do odbudowy” przygotowana przez Stefana Kawalca, Prezesa Capital Strategy.

Oprócz linku do portalu 300gospodarka.pl, załączamy poniżej tekst w formacie PDF z pełną listą przypisów.

Ryzyko bańki cenowej na rynku mieszkaniowym – komentarz Stefana Kawalca

Najnowszy Zeszyt mBank-CASE Czy na polskim rynku mieszkaniowym narasta bańka cenowa? zawiera m.in. komentarz Stefana Kawalca, Prezesa Capital Strategy pt. Czas na wyprzedzające działanie.

Zmiana adresu firmy

Od dnia 1 maja 2019 zmienia się adres firmy.

Nowy adres:

ul. Madalińskiego 50/52 lok. 18
02-581 Warszawa

Czego nas uczą gospodarcze klęski II RP? – artykuł Stefana Kawalca

W Dzienniku Gazecie Prawnej, w magazynie weekendowym 2-4 listopada 2018, ukazał się artykuł Prezesa Zarządu Capital Strategy Stefana Kawalca nt. wniosków z niepowodzeń gospodarczych II Rzeczypospolitej.

Ceny gruntów a zamożność regionu – raport Capital Strategy, Emmerson Evaluation i IPTI

Wspólny raport Capital Strategy, Emmerson Evaluation oraz Międzynarodowego Instytutu Podatków od Nieruchomości (IPTI), oparty o analizę blisko 13 tysięcy transakcji sprzedaży/zakupu gruntów, potwierdza istnienie istotnej pozytywnej zależności między cenami transakcyjnymi gruntów a lokalnym poziomem zamożności, co jest zgodne z prawidłowością dojrzałej gospodarki rynkowej.

Capital Strategy partnerem siódmej edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego

Akademia Liderów Rynku Kapitałowego to nowatorski projekt edukacyjny zainicjowany w 2006 r. przez Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi. Jej celem jest stworzenie instytucji edukacyjnej, kształcącej przyszłe elity rynku kapitałowego i finansów w Polsce. Uczestnicy Akademii to pasjonaci rynku kapitałowego, utalentowani studenci i absolwenci, charyzmatyczni liderzy, którzy potrafią sprawnie współpracować z grupą i aktywnie działają na rzecz innych.

Akademia Liderów Rynku Kapitałowego składa się z dwóch elementów – dwutygodniowej szkoły letniej oraz dwumiesięcznego stażu w firmie partnerskiej. Wykładowcami Akademii są najwybitniejsi specjaliści w danej dziedzinie, osoby bezpośrednio zarządzające wybranym obszarem, znani i cenieni praktycy. Wśród nich przedstawiciele Capital Strategy.
Dopełnieniem Szkoły Letniej jest dwumiesięczny staż w jednej z Firm Partnerskich.
Więcej o Akademii Liderów Rynku Kapitałowego i rekrutacji do projektu na stronie.

Capital Strategy była partnerem realizowanej w roku 2012 siódmej edycji Akademia Liderów Rynku Kapitałowego .

Do pobrania plakat przedsięwzięcia.

Kolejna debata „Piątki na kryzys”

Pięciu ekonomistów, wśród których jest Prezes Zarządu Capital Strategy Sp. z o.o. Stefan Kawalec, co kilka miesięcy, począwszy od grudnia 2008r., na łamach „Gazety Wyborczej” ocenia sytuację i perspektywy gospodarki. Zamieszczamy zapis ostatniej debaty opublikowany 11 czerwca 2012 r. na stronie wyborcza.pl.

Capital Strategy partnerem merytorycznym warsztatów nt. płynności finansowej

Capital Strategy było partnerem merytorycznym warsztatów pt. „Zarządzanie płynnością finansową”, które odbyły się w dniach 27-28 października 2011 w Warszawie. Załączamy broszurę informacyjną.

„Państwo nie wykreuje czempionów” – wypowiedź Stefana Kawalca dla Obserwatora Finansowego

W dniu 22 listopada 2010r. w portalu NBP www.obserwatorfinasowy.pl została opublikowana rozmowa red. Małgorzaty Pokojskiej z Prezesem Zarządu Capital Strategy Sp. z o.o. Stefanem Kawalcem. Zamieszczamy tekst wywiadu.

Capital Strategy partnerem merytorycznym Finansowego Forum Paliw Płynnych

W dniu 11 marca 2010 w Sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja „FINANSOWE FORUM PALIW PŁYNNYCH” organizowana przez Gdańską Akademię Bankową (działającą przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową), przy udziale Capital Strategy jako partnera merytorycznego.
Prezes Zarządu Capital Strategy Sp. z o.o. Stefan Kawalec wspólnie z Marcinem Piaseckim – Zastępcą Redaktora Naczelnego „Dziennika Gazeta Prawna” był moderatorem sesji pt. „Poszukiwanie własnych źródeł wydobycia – szanse i ryzyka dla branży”, w której jako paneliści uczestniczyli: Sławomir Jędrzejczyk – Wiceprezes Zarządu PKN Orlen S.A. i Paweł Gricuk – Prezes Zarządu Petrolinvest S.A. Uczestnicy sesji dyskutowali nad następującymi kwestiami:
- Czy polskie koncerny i grupy kapitałowe mające niewielkie doświadczenie w eksploracji i wydobyciu mają szanse w konkurencji zdominowanej przez wielkie koncerny międzynarodowe i narodowe koncerny z krajów dysponujących zasobami ropy naftowej?
- W jakim stopniu poszukiwanie własnych źródeł wydobycia przez polskie firmy może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski?
- Czy dla polskich koncernów naftowych, dominujących w krajowym przetwórstwie i dystrybucji, inwestowanie w poszukiwanie własnych źródeł wydobycia stwarza istotną szansę budowy wartości firm, czy raczej stanowi istotny czynnik ryzyka?