EN

Ukraińskie scenariusze gospodarcze – raport Stefana Kawalca

Fundacja im. Abrahama Sterna udostępniła raport „Ukraińskie scenariusze gospodarcze i ich konsekwencje dla Polski” opracowany przez Prezesa Capital Strategy Stefana Kawalca.

 

Polska jako państwo przyfrontowe

Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Prezesa Capital Strategy Stefana Kawalca pt. „Przyszłość Polski jako państwa przyfrontowego”.

Tekst artykułu jest dostępny w załączniku, a poniżej podajemy link do nieco szerszej wersji tekstu, która ukazała się w Internecie:

https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art36071731-stefan-kawalec-przyszlosc-polski-jako-panstwa-przyfrontowego

 

Skąd się wezmą przyszli czempioni polskiej gospodarki? — raport Capital Strategy i Klubu Jagiellońskiego

Ukazał się raport Capital Strategy i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego pt. „Skąd się wezmą przyszli czempioni polskiej gospodarki? Znaczenie rynku kapitału właścicielskiego dla rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Polski”. Autorami raportu są: Stefan Kawalec, Roman Gurbiel i Maciej Kurek.

Raport powstał przy wsparciu finansowym partnerów, którymi są (w kolejności alfabetycznej): Izba Domów Maklerskich, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i PFR Ventures Sp. z o.o. Umowy z Partnerami gwarantują wykonawcom raportu pełną swobodę w pracach merytorycznych i w formułowaniu przedstawionych wniosków, a w szczególności stwierdzają, że wykonanie tych umów nie może prowadzić do naruszenia „5 zasad niezależności eksperckiej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego”.

Jako wprowadzenie do raportu, portal Klubu Jagiellońskiego zamieścił tekst Stefana Kawalca pt. “Odejście od peryferyjnego modelu gospodarki to wyzwanie cywilizacyjne dla Polski”.

W związku z publikacją raportu, portal 300gospodarka.pl zamieścił  wywiad ze Stefanem Kawalcem.

Wywiad ze Stefanem Kawalcem w portalu 300gospodarka.pl

W portalu 300gospodarka.pl ukazał się wywiad red. Katarzyny Mokrzyckiej z Prezesem Capital Strategy Stefanem Kawalcem pt. „Polska zmierza w stronę modelu gospodarek trzeciego świata. Zbyt słabe są firmy prywatne”.

Wywiad został również opublikowany w książce: Katarzyna Mokrzycka, „Rozmowy w pandemii. Od wielkiej smuty do Polskiego Ładu”, 300Gospodarka, Warszawa 2021.

Rekomendacja Rady Przedsiębiorczości dla propozycji specjalnego pozasądowego postępowania restrukturyzacyjnego

Rada Przedsiębiorczości, skupiająca organizacje pracodawców*, uznała potrzebę przygotowania specjalnego pozasądowego postępowania restrukturyzacyjnego, zgodnie z propozycją zawartą w raporcie Capital Strategy, „Restrukturyzacja finansowa po epidemii Covid-19. Propozycja specjalnego pozasądowego postępowania restrukturyzacyjnego” (por. załącznik).

Stanowisko Rady przekazał na ręce Wicepremier Jadwigi Emilewicz rotacyjny Przewodniczący Rady Przedsiębiorczości, Prezydent Konfederacji Lewiatan, Maciej Witucki. W swojej korespondencji Pan Maciej Witucki zaznaczył, że zawarta w tzw. Tarczy 4.0. propozycja „przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego” nie usuwa potrzeby wprowadzenia postępowania proponowanego w raporcie Capital Strategy, a oba te postępowania można traktować jako komplementarne (co uzasadnia załączony komentarz).

*Radę tworzą: Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Restrukturyzacja finansowa po epidemii Covid-19. Raport Capital Strategy

Raport Capital Strategy przedstawia projekt specjalnej, przyspieszonej ścieżki restrukturyzacji, która zostałaby wprowadzona do systemu prawnego z chwilą zakończenia epidemii Covid-19, na określony czas, po to aby umożliwić uratowanie i szybkie postawienie na nogi nadmiernie zadłużonych firm, mających perspektywy rentownej działalności i rozwoju. Załączamy krótkie streszczenie raportu.

Epidemia koronawirusa i gospodarka – analiza Stefana Kawalca

W portalu 300gospodarka.pl ukazała się analiza pt. „Jak przejść przez epidemię i przygotować gospodarkę do odbudowy” przygotowana przez Stefana Kawalca, Prezesa Capital Strategy.

Oprócz linku do portalu 300gospodarka.pl, załączamy poniżej tekst w formacie PDF z pełną listą przypisów.

Ryzyko bańki cenowej na rynku mieszkaniowym – komentarz Stefana Kawalca

Najnowszy Zeszyt mBank-CASE Czy na polskim rynku mieszkaniowym narasta bańka cenowa? zawiera m.in. komentarz Stefana Kawalca, Prezesa Capital Strategy pt. Czas na wyprzedzające działanie.

Zmiana adresu firmy

Od dnia 1 maja 2019 zmienia się adres firmy.

Nowy adres:

ul. Madalińskiego 50/52 lok. 18
02-581 Warszawa

Przedstawiciele Capital Strategy o opodatkowaniu działalności cyfrowej

Podczas warsztatów naukowych „Struktura i efektywność polskiego systemu podatkowego” (zorganizowanych w Warszawie przez Fundację Naukową CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych we współpracy z Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Uczelnią Łazarskiego oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce) przedstawiciele Capital Strategy, Katarzyna Błażuk i Stefan Kawalec przedstawili referat pt. „Opodatkowanie działalności opartej o platformy cyfrowe. Aby zaprzestać dyskryminacji tradycyjnych form działalności gospodarczej i zapobiec przyszłej zapaści finansów publicznych”.