EN

CAPITAL STRATEGY TO ZAŁOŻONA W 2008 ROKU FIRMA ŚWIADCZĄCA USŁUGI DLA KLIENTÓW SEKTORA PRYWATNEGO I PUBLICZNEGO W ZAKRESIE DORADZTWA STRATEGICZNEGO I FINANSOWEGO ORAZ POZYSKIWANIA KAPITAŁU.

Nazwa:
Capital Strategy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Siedziba:
Warszawa
Adres:
ul. Madalińskiego 50/52, lok.18
02-581 Warszawa
Numer KRS:
0000310529
Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:
141515143
NIP:
952-205-51-57

 

 

Komplementariusz:
Capital Strategy Sp. z o.o.
ul. Madalińskiego 50/52, lok.18
02-581 Warszawa
Kapitał zakładowy:
50.000 zł
REGON:
141430458
NIP:
952-204-98-37
Numer KRS:
0000308022
Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

 

Komandytariusz:
Stefan Kawalec
Rachunek bankowy:
Konto bankowe Capital Strategy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa prowadzi:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Numer rachunku:
36 1030 0019 0109 8530 0019 3475