EN

CAPITAL STRATEGY TO ZAŁOŻONA W 2008 ROKU FIRMA ŚWIADCZĄCA USŁUGI DLA KLIENTÓW SEKTORA PRYWATNEGO I PUBLICZNEGO W ZAKRESIE DORADZTWA STRATEGICZNEGO I FINANSOWEGO ORAZ POZYSKIWANIA KAPITAŁU.

Analiza i projekcje istotnego elementu dochodów dla m. st. Warszawy.

Ocena  Wieloletniej Prognozy Finansowej m. st. Warszawy na lata 2011-2033.

Ocena wpływu nieprzewidzianych czynników makroekonomicznych na wzrost wartości kontraktowej projektu budowy oczyszczalni ścieków „Czajka” (opinia dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na potrzeby dyskusji z Komisją Europejską).

Diagnoza sytuacji finansowej Miasta Zielonka.

Analiza propozycji kontroli deficytu samorządów zawartej w projekcie zmiany ustawy o finansach publicznych, przygotowana na zlecenie Unii Metropolii Polskich.

Opinia na temat racjonalności ekonomicznej inwestycji gminy z partnerem prywatnym (na zlecenie byłego burmistrza Gminy Wilanów w Warszawie).

Doradztwo w zakresie inżynierii finansowej, partnerstwa publiczno – prywatnego i zarządzania strategicznego w projekcie budowy linii dużych prędkości Wrocław/Poznań – Łódź – Warszawa (na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.).

Opracowanie modelu zarządzania płynnością finansową oraz 15-letnich projekcji finansowych dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Współpraca z Audytel S.A. przy opracowaniu na zlecenie Ministerstwa Finansów bazy mierników dla budżetu zadaniowego w obszarach infrastruktury transportowej i rolnictwa.

Opinia na temat strategii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Doradztwo dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące Centralnego Ośrodka Informatyki MSWiA.