EN

CAPITAL STRATEGY TO ZAŁOŻONA W 2008 ROKU FIRMA ŚWIADCZĄCA USŁUGI DLA KLIENTÓW SEKTORA PRYWATNEGO I PUBLICZNEGO W ZAKRESIE DORADZTWA STRATEGICZNEGO I FINANSOWEGO ORAZ POZYSKIWANIA KAPITAŁU.

Stefan Kawalec:
od 2008 Prezes Zarządu Capital Strategy Sp. z o.o.od 2006 własna działalność: Stefan Kawalec – Doradztwo Strategiczne

2003-2006 Dyrektor Zarządzający ds. Strategii Grupy PZU

- kierowanie pracami nad strategią PZU
- koordynacja projektów strategicznych
- uruchomienie działalności ubezpieczeniowej PZU na Ukrainie
- wiceprzewodniczący rad nadzorczych spółek PZU na Ukrainie

2002-2003 Członek kierownictwa grupy ubezpieczeniowej Commercial Union w Polsce

- kierowanie projektem utworzenia banku

1994-2002 Szef Zespołu Doradców Zarządu i Szef Strategii w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (od 2001 w ramach Citigroup)

- kierowanie procesem przygotowania strategii Banku
- istotny udział w opracowaniu i realizacji strategii prywatyzacji Banku
- udział w projektach strategicznych

1989-1994 Ministerstwo Finansów RP

1991-1994 Wiceminister; 1989-1991 Dyrektor Generalny i główny doradca ekonomiczny Wicepremiera i Ministra Finansów Leszka Balcerowicza

- istotny udział w przygotowaniu i wprowadzeniu programu stabilizacji i przekształcenia polskiej gospodarki (tzw. „Plan Balcerowicza” 1989 – 1990)
- kierowanie restrukturyzacją i prywatyzacją banków państwowych, w szczególności przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego programu restrukturyzacji złych długów wraz z ustawą o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków
- koordynacja prac nad tworzeniem nowego ustawodawstwa ubezpieczeniowego
- nadzór ubezpieczeniowy w imieniu Ministra Finansów
- kierowanie pracami nad stworzeniem odrębnego Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń
- kierowanie przygotowaniem koncepcji i struktury organizacyjnej dla ekokonwersji polskiego zadłużenia zagranicznego i ustanowienia Fundacji Eko-Fundusz

Rady Nadzorcze:
Przewodniczący Rady Nadzorczej Neutrino Geology S.A. (od 2020)
Przewodniczący Rady Nadzorczej PW Sp. z o.o. (od 2020)
2015 – sierpień 2020 Członek Rady Nadzorczej Echo Investment S.A., Przewodniczący Komitetu Audytu
2010 – 2015 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spółki Lubelski Węgiel ,,Bogdanka” S.A.
2010 – 2012 Członek Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A.
2004 – 2005 Członek Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A.
1993 – 1994 Prezes Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.
1990 – 1991 Członek Rady Nadzorczej Stoczni Gdańskiej S.A.
Inne projekty:
Przyszłość Europy
Stefan Kawalec jest współinicjatorem i sygnatariuszem Manifestu Solidarności Europejskiej podpisanego przez grupę ekonomistów z 11 krajów Unii Europejskiej. Manifest uzasadnia potrzebę przeprowadzenia kontrolowanej dekompozycji strefy euro poprzez stopniowe wychodzenie krajów lub grup krajów najbardziej konkurencyjnych i uzgodnienie nowego systemu koordynacji walutowej w Europie. Bardziej szczegółowa argumentacja tego stanowiska zawarta jest m.in. w artykule: Stefan Kawalec and Ernest Pytlarczyk, “Controlled Dismantlement of the Eurozone: A Strategy to Save the European Union and the Single European Market”, German Economic Review, Volume 14, Issue 1, February 2013wersja polska oraz w książce:
Stefan Kawalec i Ernest Pytlarczyk, ,,Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty?“, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2016.Państwo dla Obywatela. Plan Rządzenia 2005-2009
W latach 2003-2005 kierował pracami zespołu ekspertów utworzonego z inicjatywy Jana Rokity w celu przygotowania programu dla rządu, który miał powstać po wyborach parlamentarnych 2005 roku (Podsumowaniem tych prac był opublikowany w grudniu 2005 raport „Państwo dla Obywateli. Plan Rządzenia 2005-2009”).

Weryfikacja budżetu państwa
W roku 2001 był członkiem czteroosobowego zespołu niezależnych ekspertów powołanego przez Rząd Polski dla weryfikacji przedstawionych przez Ministra Finansów założeń budżetu państwa na rok 2002.

Doradzanie w sprawach transformacji gospodarki i przekształceń sektora finansowego
Był wielokrotnie doradcą dla instytucji międzynarodowych takich jak Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz dla instytucji rządowych i komercyjnych w kilku krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w sprawach transformacji gospodarki oraz przekształceń sektora finansowego.

Wykształcenie:
Magister matematyki (1979 Uniwersytet Warszawski)
Języki:
Angielski (płynnie)
Rosyjski (ograniczony zakres)
Francuski (ograniczony zakres)