EN

OFERUJEMY SZEROKI ZAKRES USŁUG DORADCZYCH DLA KLIENTÓW SEKTORA PRYWATNEGO I PUBLICZNEGO. DZIAŁAMY NA RYNKU POLSKIM ORAZ W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ, POŁUDNIOWEJ I WSCHODNIEJ.

doradztwo strategiczne

doradztwo w wybranych obszarach biznesu

analizy rynku i konkurencji

modele biznesowe i studia wykonalności przedsięwzięć w sektorze finansowym w krajach Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej

poszukiwanie partnerów biznesowych i potencjalnych targetów

transakcje zakupu i sprzedaży firm