EN

OFERUJEMY SZEROKI ZAKRES USŁUG DORADCZYCH DLA KLIENTÓW SEKTORA PRYWATNEGO I PUBLICZNEGO. DZIAŁAMY NA RYNKU POLSKIM ORAZ W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ, POŁUDNIOWEJ I WSCHODNIEJ.

analizy dochodów i wydatków, Wieloletnie Prognozy Finansowe, diagnozy sytuacji finansowej

doradztwo w zakresie poszukiwania rozwiązań optymalizujących gospodarkę finansową

doradztwo przy projektach w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)

inne analizy ekonomiczne i finansowe