EN

Rekomendacja Rady Przedsiębiorczości dla propozycji specjalnego pozasądowego postępowania restrukturyzacyjnego

Rada Przedsiębiorczości, skupiająca organizacje pracodawców*, uznała potrzebę przygotowania specjalnego pozasądowego postępowania restrukturyzacyjnego, zgodnie z propozycją zawartą w raporcie Capital Strategy, „Restrukturyzacja finansowa po epidemii Covid-19. Propozycja specjalnego pozasądowego postępowania restrukturyzacyjnego” (por. załącznik).

Stanowisko Rady przekazał na ręce Wicepremier Jadwigi Emilewicz rotacyjny Przewodniczący Rady Przedsiębiorczości, Prezydent Konfederacji Lewiatan, Maciej Witucki. W swojej korespondencji Pan Maciej Witucki zaznaczył, że zawarta w tzw. Tarczy 4.0. propozycja „przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego” nie usuwa potrzeby wprowadzenia postępowania proponowanego w raporcie Capital Strategy, a oba te postępowania można traktować jako komplementarne (co uzasadnia załączony komentarz).

*Radę tworzą: Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Restrukturyzacja finansowa po epidemii Covid-19. Raport Capital Strategy

Raport Capital Strategy przedstawia projekt specjalnej, przyspieszonej ścieżki restrukturyzacji, która zostałaby wprowadzona do systemu prawnego z chwilą zakończenia epidemii Covid-19, na określony czas, po to aby umożliwić uratowanie i szybkie postawienie na nogi nadmiernie zadłużonych firm, mających perspektywy rentownej działalności i rozwoju. Załączamy krótkie streszczenie raportu.

Epidemia koronawirusa i gospodarka – analiza Stefana Kawalca

W portalu 300gospodarka.pl ukazała się analiza pt. „Jak przejść przez epidemię i przygotować gospodarkę do odbudowy” przygotowana przez Stefana Kawalca, Prezesa Capital Strategy.

Oprócz linku do portalu 300gospodarka.pl, załączamy poniżej tekst w formacie PDF z pełną listą przypisów.

Ryzyko bańki cenowej na rynku mieszkaniowym – komentarz Stefana Kawalca

Najnowszy Zeszyt mBank-CASE Czy na polskim rynku mieszkaniowym narasta bańka cenowa? zawiera m.in. komentarz Stefana Kawalca, Prezesa Capital Strategy pt. Czas na wyprzedzające działanie.

Zmiana adresu firmy

Od dnia 1 maja 2019 zmienia się adres firmy.

Nowy adres:

ul. Madalińskiego 50/52 lok. 18
02-581 Warszawa

Przedstawiciele Capital Strategy o opodatkowaniu działalności cyfrowej

Podczas warsztatów naukowych „Struktura i efektywność polskiego systemu podatkowego” (zorganizowanych w Warszawie przez Fundację Naukową CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych we współpracy z Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Uczelnią Łazarskiego oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce) przedstawiciele Capital Strategy, Katarzyna Błażuk i Stefan Kawalec przedstawili referat pt. „Opodatkowanie działalności opartej o platformy cyfrowe. Aby zaprzestać dyskryminacji tradycyjnych form działalności gospodarczej i zapobiec przyszłej zapaści finansów publicznych”.

Czego nas uczą gospodarcze klęski II RP? – artykuł Stefana Kawalca

W Dzienniku Gazecie Prawnej, w magazynie weekendowym 2-4 listopada 2018, ukazał się artykuł Prezesa Zarządu Capital Strategy Stefana Kawalca nt. wniosków z niepowodzeń gospodarczych II Rzeczypospolitej.

Ceny gruntów a zamożność regionu – raport Capital Strategy, Emmerson Evaluation i IPTI

Wspólny raport Capital Strategy, Emmerson Evaluation oraz Międzynarodowego Instytutu Podatków od Nieruchomości (IPTI), oparty o analizę blisko 13 tysięcy transakcji sprzedaży/zakupu gruntów, potwierdza istnienie istotnej pozytywnej zależności między cenami transakcyjnymi gruntów a lokalnym poziomem zamożności, co jest zgodne z prawidłowością dojrzałej gospodarki rynkowej.

Capital Strategy partnerem siódmej edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego

Akademia Liderów Rynku Kapitałowego to nowatorski projekt edukacyjny zainicjowany w 2006 r. przez Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi. Jej celem jest stworzenie instytucji edukacyjnej, kształcącej przyszłe elity rynku kapitałowego i finansów w Polsce. Uczestnicy Akademii to pasjonaci rynku kapitałowego, utalentowani studenci i absolwenci, charyzmatyczni liderzy, którzy potrafią sprawnie współpracować z grupą i aktywnie działają na rzecz innych.

Akademia Liderów Rynku Kapitałowego składa się z dwóch elementów – dwutygodniowej szkoły letniej oraz dwumiesięcznego stażu w firmie partnerskiej. Wykładowcami Akademii są najwybitniejsi specjaliści w danej dziedzinie, osoby bezpośrednio zarządzające wybranym obszarem, znani i cenieni praktycy. Wśród nich przedstawiciele Capital Strategy.
Dopełnieniem Szkoły Letniej jest dwumiesięczny staż w jednej z Firm Partnerskich.
Więcej o Akademii Liderów Rynku Kapitałowego i rekrutacji do projektu na stronie.

Capital Strategy była partnerem realizowanej w roku 2012 siódmej edycji Akademia Liderów Rynku Kapitałowego .

Do pobrania plakat przedsięwzięcia.

Kolejna debata „Piątki na kryzys”

Pięciu ekonomistów, wśród których jest Prezes Zarządu Capital Strategy Sp. z o.o. Stefan Kawalec, co kilka miesięcy, począwszy od grudnia 2008r., na łamach „Gazety Wyborczej” ocenia sytuację i perspektywy gospodarki. Zamieszczamy zapis ostatniej debaty opublikowany 11 czerwca 2012 r. na stronie wyborcza.pl.